PTTK w ANDRYCHOWIE


W Andrychowie działają następujące grupy PTTK :

  1. Oddział Zakładowy PTTK przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "ANDROPOL" S.A.

  2. Koło Osiedlowe " CHAŁUPA" przynależne do Oddziału PTTK im. " ZIEMI WADOWICKIEJ" w Wadowicach

  3. Koło Zakładowe PTTK przy WSW "ANDORIA" S.A. przynależne do Oddziału PTTK im. " ZIEMI WADOWICKIEJ" w Wadowicach

  4. Koło Rodzinne PTTK "SZAROTKA" przynależne do Oddziału PTTK w Katowicach .


 

ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK 
PRZY AZPB " ANDROPOL" S.A. w Andrychowie

Telefon: 033 875 64 51   Telefon/Fax: 033 875 65 40 
Email  poczta@andrychow.pttk.pl

Dyżury w biurze :

Poniedziałek, środa, piątek 9.00-10.30
Poniedziałek 17.00-19.00

 

Kliknij poniżej - przejdziesz na :

Oficjalna strona OZ PTTK przy AZPB Andropol S.A.

Oddział powstał w 1964 roku z inicjatywy działaczy PTTK pracujących w AZPB " ANDROPOL" .

W ramach oddziału działają :

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna 
2. Oddziałowy Sąd Koleżeński
3. Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej
4. Oddziałowa Komisja Narciarska
5. Klub Turystyki Górskiej " LIMBA"
6. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
7. Koło Zakładowe PTTK przy AFM S.A.
8. Grupa pojedynczych osób nie związana z żadnym kołem lub klubem .


Zadaniem Zarządu oddziału PTTK jest koordynacja prac wszystkich podległych sobie jednostek oraz reprezentowanie interesów PTTK przed władzami powiatowymi w Wadowicach , władzami miasta i gminy Andrychów oraz społecznością miasta Andrychowa .

Komisja Turystyki Pieszej .

Zadaniem komisji jest weryfikacja książeczek Odznaki Turystyki Pieszej do stopnia małej srebrnej oraz Odznaki " Buty siedmiomilowe" w ramach Terenowego Referatu Weryfikacyjnego, organizator corocznych Rajdów Zimowych po Ziemi Andrychowskiej (styczeń/luty)

  • Przewodniczący: Roman Kurzyniec

  • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Kowalski

  • Sekretarz: Irena Szymańska

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ " LIMBA"

Władze Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA"

Prezes - Kazimierz Niemczyk
V-ce prezesi - Krzysztof Kurzyniec i Tadeusz Kaspera

Sekretarz - Tadeusz Hałat
Skarbnik - Stanisław Szczepańczyk

Władze oddziału zostały wybrane na zjeżdzie oddziału w dniu 15.03.2005 roku.

Działa od początku istnienia oddziału skupiając kadrę turystyczną : przodowników turystyki górskiej , przewodników, organizatorów turystyki , instruktorów krajoznawstwa oraz osoby posiadające przynajmniej małą srebrną GOT . Klub przejął zadania Komisji Turystyki Górskiej w oddziale realizując m.in. zadania weryfikacji książeczek GOT oraz inicjując imprezy turystyczne w mieście , zarówno krajowe , jak i zagraniczne . Jest współorganizatorem Rajdów Zimowych po Andrychowie i okolicy , jako kontynuacji Zimowych Rajdów Wyzwolenia Andrychowa oraz imprez zimowych " O Puchar Leskowca " .Klub jest też głównym organizatorem Ogólnopolskiego Majowego Rajdu Turystycznego jako kontynuacji Wiosennych Rajdów Włókniarzy .

Obecnie klub skupia 45 członków 

Klub dzierżawi od Nadleśnictwa Andrychów gajówkę na Trzonce pod Bukowskim Groniem w Beskidzie Małym , w której przez sobotnio-niedzielne dni sprawujemy do końca października dyżury . Istnieje w niej możliwość odpoczynku i przenocowania dla wszystkich chętnych , a w pierwszej kolejności dla członków naszego oddziału i ich rodzin . Obcując z przyrodą w zaciszu można wspaniale odpocząć po trudach pracy i wędrówce po Beskidzkich szlakach .

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych 

Tworzy je grupa 10 przewodników stawiających sobie za cel przybliżanie okolic Andrychowa , jak i całego Beskidu. Są też osoby z uprawnieniami ogólnopolskimi oraz na poszczególne Parki Narodowe . Ponadto zajmują się oprowadzaniem wycieczek po Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "ANDROPOL" S.A. Zgłoszenia w biurze oddziału podczas dyżurów .

Koło Zakładowe PTTK przy Andrychowskiej Fabryce Maszyn S.A. w Andrychowie 

Koło PTTK w AFM S.A. zostało z dniem 31.12.2004 roku rozwiązane.

Skupiało 30 członków stawiając sobie za cel nie tylko popularyzację turystyki i wypoczynku wśród pracowników oraz ich rodzin , ale również proponuje wyjazdy do kina czy teatru bądź operetki do Krakowa . 

Koło powstało w 1963 roku i przynależało do roku 1997 do Oddziału PTTK im. "Ziemi Wadowickiej " w Wadowicach. Przechodziło różne koleje losu działając prężnie pod kierującymi nim prezesami . Na swym koncie ma wiele osiągnięć , w tym wczasy zagraniczne przez szereg lat . Również i tu wielu doświadczonych ludzi zdobywało wiedzę turystyczną oraz kolejne stopnie wtajemniczenia . Koło wykształciło wielu przewodników , przodowników i organizatorów turystyki pieszej , górskiej i motorowej . Całokształt pracy udokumentowano w kronice zapoczątkowanej przez kol. Cecyliana Kilińskiego - wieloletniego prezesa koła.
 


Koło Osiedlowe PTTK " CHAŁUPA" 

Działa przy Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiada swój punkt spotkań w każdy poniedziałek w pokoju spółdzielni przy ulicy Lenartowicza . Podległe jest pod Oddział PTTK im. "Ziemi Wadowickiej" w Wadowicach .

Posiada własny terminarz spotkań dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta .

Prezesem koła jest Zbigniew Przybyłowicz

 

 

Koło Zakładowe PTTK 
przy WSW " ANDORIA" S.A. w Andrychowie 

Istnieje od szeregu lat i tak jak poprzednik podlega terytorialnie pod Oddział PTTK im. "Ziemi Wadowickiej " w Wadowicach . Posiada własny plan działania na ten rok .

 


Koło Rodzinne " SZAROTKA" 

Koło to skupione jest wokół kol. Stefana Jakubowskiego .Koło opiekuje się m.in. kaplicą na Groniu Jana Pawła II koło Leskowca w Beskidzie Małym , gdzie często bywał jako młody chłopak Karol Wojtyła , potem kardynał i biskup krakowski a obecnie Papież Jan Paweł II . 

Kolega Stefan Jakubowski wraz z żoną Danutą skupili wokół siebie ludzi dobrej woli , którzy z pasją i zaangażowaniem oddali się idei tego mini-sanktuarium , tak niezwykle popularnego w ostatnich latach .

Koło od wielu lat organizuje Ogólnopolski Rajd Śladami Jana Pawła II 

 


Materiał zebrał i opracował : Krzysztof Kowalski